Algemene verordening gegevensbescherming

ALGEMENE INFORMATIE

Verwerkingsverantwoordelijke :  Jérôme GRELLET, Algemeen Directeur

Functionaris gegevensbescherming: Stéphanie LEY

De verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van SETAM (Frankrijk) of haar leveranciers (Frankrijk of Europese Unie).

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en aan anderen ter beschikking te stellen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen:

Per email : dposetam@valthorens.com

Per post : SETAM, 243 rue de la Lombarde, Val Thorens 73440 LES BELLEVILLE, Frankrijk

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL als u van mening bent, dat uw rechten en vrijheden m.b.t. uw online privacy worden geschonden.

BELEIDSDOELSTELLING

SETAM hecht veel belang aan de bescherming van ieders privacy.

 

Dit is één van de redenen waarom we ons eigen beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens hebben opgesteld.

 

Wij verplichten ons ertoe uw privacyrechten te respecteren en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

 

Dit beleid voor het beheer van persoonsgegevens (het “Beleid”) omvat informatie over de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we ze verwerken en hoe we deze beschermen m.b.t. onze aangeboden diensten.
Het betreft informatie die zowel offline wordt verzameld via onze klantenservice en marketingdiensten, als online via onze websites, applicaties (inclusief mobiele applicaties) en platforms van derden. Het beleid wijst u tevens op uw recht dat u via onze diensten kunt uitoefenen en de manier waarop u dat kunt doen.

 

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot uw persoonsgegevens.

UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

De Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 voor gegevensverwerking, databestanden en vrijheden, en de Europese Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 m.b.t. de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de vrije uitwisseling van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming) ter aanvulling van wet nr. 78-17, verleent u het recht op expliciete toestemming, toegang, bezwaar maken en het recht om onvolledige of onjuiste informatie die op u betrekking heeft, te corrigeren of te verwijderen.

 

U kunt deze rechten als volgt uitoefenen:

 

  • per e-mail: dposetam@valthorens.com

 

  • via het online contactformulier op onze website

 

  • per post : SETAM, tav. DPO – 243 rue de la Lombarde – Val Thorens – F-73440 LES BELLEVILLE, Frankrijk

 

  • via de instructies op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/agir

RECLAME EN BELEIDSUPDATE

Het hierboven genoemde beleid is vanaf 25 mei 2018 van kracht en kan op elk moment worden bijgewerkt.