Ski pass rates

  • Val Thorens / Orelle
  • 3 Vallées
  • 21/11/20 until 11/12/20
  • 12/12/20 until 18/12/20
  • 19/12/20 until 09/05/21

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

40,80€

32,60€

36,70€

1 day

46,00€
36,80€
41,40€

2 days

88,80€
71,00€
79,90€

3 days

133,20€
106,50€
119,80€

4 days

177,60€
142,00€
159,80€

5 days

201,80€
187,60€
211,10€

6 days

216,80€
173,40€
195,10€
206,80€
201,80€
173,40€

7 days

249,20€
199,30€
224,20€
239,20€
234,20€
199,30€

8 days

281,60€
225,20€
253,40€
271,60€
266,60€
225,20€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

40,80€
32,60€
36,70€

1 day

46,00€
36,80€
41,40€

2 days

88,80€
71,00€
79,90€

3 days

133,20€
106,50€
119,80€

4 days

177,60€
142,00€
159,80€

5 days

201,80€
161,40€
181,60€

6 days

216,80€
173,40€
195,10€

7 days

249,20€
199,30€
224,20€

8 days

281,60€
225,20€
253,40€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

206,80€
201,80€
173,40€

7 days

239,20€
234,20€
199,30€

8 days

271,60€
266,60€
225,20€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

45,90€

36,70€

41,30€

1 day

51,70€
41,30€
46,50€

2 days

99,90€
79,90€
89,90€

3 days

149,80€
119,80€
134,80€

4 days

199,80€
159,80€
179,80€

5 days

228,90€
183,10€
206,00€

6 days

243,90€
195,10€
219,50€
 233,90€
228,90€
195,10€

7 days

280,30€
224,20€
252,20€
270,30€
265,30€
224,20€

8 days

316,70€
253,30€
285,00€
306,70€
301,70€
253,30€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

45,90€
36,70€
41,30€

1 day

51,70€
41,30€
46,50€

2 days

99,90€
79,90€
89,90€

3 days

149,80€
119,80€
134,80€

4 days

199,80€
159,80€
179,80€

5 days

228,90€
183,10€
206,00€

6 days

243,90€
195,10€
219,50€

7 days

280,30€
224,20€
252,20€

8 days

316,70€
253,30€
285,00€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

233,90€
228,90€
 195,10€

7 days

270,30€
265,30€
224,20€

8 days

306,70€
301,70€
253,30€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

51,00€

40,80€

45,90€

1 day

57,50€
46,00€
51,70€

2 days

111,00€
88,80€
99,90€

3 days

166,50€
133,20€
149,80€

4 days

222,00€
177,60€
199,80€

5 days

256,00€
204,80€
230,40€

6 days

271,00€
216,80€
243,90€
261,00€
256,00€
216,80€

7 days

311,50€
249,20€
280,30€
301,50€
296,50€
249,20€

8 days

352,00€
281,60€
316,80€
342,00€
337,00€
281,60€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

51,00€
40,80€
45,90€

1 day

57,50€
46,00€
51,70€

2 days

 

111,00€
88,80€
99,90€

3 days

166,50€
133,20€
149,80€

4 days

222,00€
177,60€
199,80€

5 days

256,00€
204,80€
230,40€

6 days

271,00€
216,80€
243,90€

7 days

311,50€
249,20€
280,30€

8 days

352,00€
281,60€
316,80€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

261,00€
256,00€
216,80€

7 days

301,50€
296,50€
249,20€

8 days

342,00€
337,00€
281,60€
  • 05/12/20 until 11/12/20
  • 12/12/20 until 18/12/20
  • 19/12/20 until 16/04/21
  • 17/04/21 until 23/04/21

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

46,00€

36,80€

41,40€

1 day

51,60€
41,20€
46,40€

2 days

102,40€
81,90€
92,10€

3 days

152,80€
122,20€
137,50€

4 days

203,20€
162,50€
182,80€

5 days

241,80€
193,40€
217,60€

6 days

256,80€
205,40€
231,10€
246,80€
241,80€
205,40€

7 days

297,20€
237,70€
267,40€
 287,20€
282,20€
237,70€

8 days

337,60€
 270,00€
303,80€
327,60€
322,60€
270,00€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

46,00€
36,80€
41,40€

1 day

51,60€
41,20€
46,40€

2 days

102,40€
81,90€
92,10€

3 days

152,80€
122,20€
137,50€

4 days

203,20€
162,50€
182,80€

5 days

241,80€
193,40€
217,60€

6 days

256,80€
205,40€
231,10€

7 days

297,20€
237,70€
267,40€

8 days

337,60€
270,00€
303,80€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

246,80€
241,80€
205,40€

7 days

287,20€
282,20€
237,70€

8 days

327,60€
322,60€
270,00€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

51,70€

41,30€

46,50€

1 day

58,00€
46,40€
52,20€

2 days

115,20€
92,10€
103,60€

3 days

171,90€
137,50€
154,70€

4 days

228,60€
182,80€
205,70€

5 days

273,90€
219,10€
246,50€

6 days

288,90€
231,10€
260,00€
278,90€
273,90€
231,10€

7 days

334,30€
267,40€
300,80€
324,30€
319,30€
267,40€

8 days

379,70€
303,70€
341,70€
369,70€
364,70€
303,70€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

51,70€
41,30€
46,50€

1 day

58,00€
46,40€
52,20€

2 days

115,20€
92,10€
103,60€

3 days

171,90€
137,50€
154,70€

4 days

228,60€
 182,80€
205,70€

5 days

273,90€
219,10€
246,50€

6 days

288,90€
231,10€
260,00€

7 days

334,30€
267,40€
300,80€

8 days

379,70€
303,70€
341,70€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

278,90€
273,90€
231,10€

7 days

324,30€
319,30€
267,40€

8 days

369,70€
364,70€
303,70€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

64-74 years old

4 hours

57,50€

46,00€

51,70€

1 day

64,50€
51,60€
58,00€

2 days

128,00€
102,40€
115,20€

3 days

191,00€
152,80€
171,90€

4 days

254,00€
203,20€
228,60€

5 days

306,00€
244,80€
275,40€

6 days

321,00€
256,80€
288,90€
311,00€
306,00€
256,80€

7 days

371,50€
297,20€
334,30€
361,50€
356,50€
297,20€

8 days

422,00€
337,60€
379,80€
412,00€
407,00€
337,60€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

57,50€
46,00€
51,70€

1 day

64,50€
51,60€
58,00€

2 days

128,00€
102,40€
115,20€

3 days

191,00€
152,80€
171,90€

4 days

254,00€
203,20€
228,60€

5 days

306,00€
244,80€
275,40€

6 days

321,00€
256,80€
288,90€

7 days

371,50€
297,20€
334,30€

8 days

422,00€
337,60€
379,80€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

311,00€
306,00€
256,80€

7 days

361,50€
356,50€
297,20€

8 days

412,00€
407,00€
337,60€